• Brida Maxhorse KC Desert
  • Carta de colors Biothane
  • Hackamores

Brida Maxhorse KC Desert

60

 La brida Maxhorse KC Desert consisteix en una brida bitless amb frontalera. Es pot comprar com a crosslink, sidepull o hackamore.

 Sivelles de llautó.