Brida Maxhorse KC Desert

60.00
Color del Biothane
Talla
Ample
Tipus
Hackamore

 La brida Maxhorse KC Desert consisteix en una brida bitless amb frontalera. Es pot comprar com a crosslink, sidepull o hackamore.

 Sivelles de llautó.